Kalibracije optične merilne opreme

Kalibracije optične merilne opreme

V akreditiranem in EN ISO/IEC 17025 certificiranem laboratoriju izvajamo kalibracije različnih vrst optičnih merilnih instrumentov: izvorov svetlobe (OLS), metrov optične moči (OPM), merilcev dušenja (OLT), optičnih reflektometrov (SM, MM in QUAD OTDR), optičnih spektralnih analizatorjev (OSA), PMD analizarorjev, merilcev povratnega odboja (ORL) in podobne opreme proizvajalcev Agilent, Aitelong, Anritsu, Exfo, Fluke, Greenlee, Ideal Industries, JDSU, Nettest, AFL/Noyes, Yokogawa in drugih.

Pri kalibraciji med drugim preverjamo:

Končno optično moč pri dveh valovnih dolžinah in enakomernost meritev (OPM).
Velikost sprožene optične moči, valovno dolžino in širino spektra ter enakomernost moči izvora (OLS).
Natančnost merjenja dolžine optične poti, enakomernost dušenja, vse pri dveh valovnih dolžinah (OTDR).
Vse valovne dolžine, zlasti pas 1550 nm za DWDM, končno optično moč in enakomernost (OSA).

Potrdilo o kalibraciji vključuje rezultate testiranja, korekcijske faktorje in opombe ter poleg akreditacijskega znaka vsebuje tudi mednarodni znak ILAC MRA.

Mednarodni znak ILAC MIRA

Odzivni čas od prevzema opreme do izdaje kalibracijskega certifikata je do 7 delovnih dni.

Za ponudbo ali za več informacij pokličite +386 1 256 38 91 ali pišite na servis@ezz.si