Namenska usposabljanja
Šola Optike
Gradivo
Cene, popusti, odjava
Prijavnica

Namenska usposabljanja

Po vnaprej dogovorjenem programu izvajamo različna usposabljanja za:

- skupine, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, inštaliranjem ali trženjem optičnih kabelskih sistemov
- tehnični kader, ki opravlja zaključevanje, nadzor ali meritve FTTH omrežij
- inštaliranje bakrenih telekomunikaciskih in LAN povezav
- merjenje živega vlakna z OTDR-jem ali PON metrom optične moči
- merjenje kromatske disperzije
- druga posebna znanja po naročilu

Za več informacij pokličite +386 1 256 38 91 ali pišite na servis@ezz.si

Šola Optike

11. in 12. November 2019
09. in 10. November 2020

Dvodnevni tečaj s praktičnim usposabljanjem Šola optike
Dvodnevni tečaj s praktičnim usposabljanjem z naslovom Šola Optike je namenjen inštalaterjem optičnih kabelskih sistemov, ki si želijo pridobiti osnovno znanje in spretnosti za delo z optičnimi vlakni. Pri šolanju sodeluje Laboratorij za sevanje in optiko Fakultete za Elektrotehniko v Ljubljani.

V skupino sprejmemo 8-10 tečajnikov. V primeru večjega števila prijav organiziramo dodatne termine.

Program, prvi dan:
08.50
Prijava udeležencev.
09.00
Optične zveze in elementi
dr. Boštjan Batagelj, Laboratorij za sevanje in optiko, FE UL
10.45
Priprava kabla in vlakna na zaključevanje. Montaža optičnega vtiča. Lepljenje, poliranje in preizkus z mikroskopom. Pred-polirani hitro montažni vtiči.
12.00
Kosilo.
13.00
Inštalacijske tehnike. Sistemi za pihanje, vlečenje, napenjanje in obešanje. Mehanski, kemični in optični del varnosti.
14.00
Optične spojke in delilniki. Praktično delo z optično spojko, delilnikom in zaključnimi kabli.
15.00
Spajanje optičnih vlaken. Uravnavanje po jedru ali oblogi. Nastavitve varilnika, odpravljanje napak in osnovna vzdrževalna dela. Načini zaščite spoja. Začasni spoji.
16.00
Zaključek prvega dne.

Program, drugi dan:
09.00
Preproste meritve. Mikroskopi, testerji z vidno svetlobo (VFL), iskalci živega vlakna, merilci optične moči, izvori svetlobe in reflektometri. Meritve z merilcem optične moči in izvorom.
12.00
Kosilo.
13.00
Zahtevnejše meritve. Meritve z optičnim reflektometrom (OTDR) na testni optični povezavi z razlago rezultatov. Shranjevanje in arhiviranje.
14.00
Postavitev optične zveze. Odkrivanje napak. Preizkušanje in dokumentiranje trase.
15.00
Preizkus znanja. Vprašanja in odgovori.
16.00
Zaključek tečaja.

OTDR meritve - Tečaj Šola optike
Mentorja na praktičnem usposabljanju sta Zvone Žagar, ml. in Lojze Frelih.

V praktičnem delu tečaja Šole Optika uporabljamo OTDR-ja Noyes OFL280-103 in Exfo AXS-110 QUAD, predvlakna EZŽ, merilce moči OPM in izvore OLS AFL/Noyes, varilnike Swift K7 Ilsintech in FSM-70S Fujikura, spojke EZŽ in Friedl, orodja Ripley/Miller, čistila TheFibers, idr.

Gradivo

Šola Optike, 16. 11. 2017, predavanje Optične zveze in elementi, dr. Boštjan Batagelj, PDF datoteka (3.02 MB)
Šola Optike, 17. 11. 2017, predavanje Optični kabelski sistemi, A. Z. Žagar, PDF datoteka (2,33 MB)
Šola Optike, 01. 12. 2014, predavanje Optična širokopasovna omrežja, dr. Boštjan Batagelj, PDF datoteka (5.87 MB)
Šola Optike, 01. 12. 2014, predavanje Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij, Goran Živec, PDF datoteka (447 KB)
Šola Bakra, 15. 05. 2014, predavanje Kabli in omrežja, A. Z. Žagar, PDF datoteka (1,10 MB)
Šola Bakra, 09. 11. 2012, predavanje Elektromagnetna zaščita, Rajko Dobnikar, PDF datoteka (1,92 MB)

Opozorilo! Vsa objavljena predavanja so avtorsko zaščitena. Uporaba ali objava brez dovoljenja EZŽ d.o.o. ni dovoljena!

Pasivno optično dostopovno omrežje s časovnim razvrščanjem - Avtor: Boštjan Batagelj
Za bolj poglobljen pogled na PON in FTTH omrežja priporočamo knjigo "Pasivno optično dostopovno omrežje s časovnim razvrščanjem" avtorja Boštjana Batagelja.

Knjiga na 124 straneh in s pomočjo 100 slik obravnava optično dostopovno omrežje do končnega uporabnika na tehnologiji optičnega vlakna in razdeljevanju optičnega signala. Sistematično so opisani gradniki pasivnega optičnega razdelilnega omrežja in aktivni gradniki na strani naročnika ter operaterja. Kot možnost za deljenje optičnega vlakna med več uporabnikov je predlagan časovni sodostop za katerega so prikazani postopki komunikacijskega protokola. Obsežen del knjige je namenjen načrtovanju, meritvam, nadzoru in zaščiti tovrstnih omrežij.
KNBB1Pasivno optično dostopovno omrežje s časovnim razvrščanjem

Cene, popusti, odjava

Prosim, da za prijavo uporabite spletni obrazec spodaj. Šolnina znaša 289,00 EUR plus DDV in zajema predavanja, mentorstvo, gradiva, porabljen material, 2 kosila in osvežilne napitke.

Za prijavo dveh udeležencev priznamo 10% popust, za prijavo treh ali več udeležencev priznamo 20% popust. Poseben popust v višini 25% pripada dijakom, študentom in drugim samoplačnikom brez dejavnosti.

Po prejemu vaše prijave vam bomo poslali ponudbo s podatki za plačilo. S plačilom ponudbe potrdite vašo prijavo in se vpišete v seznam tečajnikov. Po prejemu plačila, praviloma 2 tedna pred tečajem, vašo prijavo potrdimo.

Odjava, z naše strani že potrjene prijave, je možna najkasneje 4 delovne dni pred začetkom tečaja. Za kasnejše odjave zaračunamo polno ceno tečaja in plačano kotizacijo obračunamo kot stroške nepravočasne odjave, razen v primeru, ko sami poiščete nadomestnega udeleženca.

V nekaj dneh po opravljenem tečaju pošljemo račun za opravljeno storitev.

Prijavnica

*
Rok za prijavo je 10 dni pred tečajem, oziroma do zasedbe mest. Potrditev in navodila pošljemo 14 dni pred tečajem. Cene so brez DDV.